[All-star 2017] Tổng hợp đội hình chính thức các khu vực – Gêm VN

Cùng điểm qua đội hình các khu vực LCK, LPL, LMS, LCS EU và Brazil trong giải All-Star năm nay nhé!

LCK

 • Đường trên: Lee “CuVee” Seong-jin
 • Đi rừng: Kang “Ambition” Chan-yong
 • Đường giữa: Lee “Faker” Sang-hyeok
 • Xạ thủ: Kim “PraY” Jong-in
 • Hỗ trợ: Kang “GorillA” Beom-hyeon

 All-star 2017 Tổng hợp đội hình chính thức các khu vực
 All-star 2017 Tổng hợp đội hình chính thức các khu vực 2
 All-star 2017 Tổng hợp đội hình chính thức các khu vực 3
 All-star 2017 Tổng hợp đội hình chính thức các khu vực 4
 All-star 2017 Tổng hợp đội hình chính thức các khu vực 5

LPL

 • Đường trên: Ke “957” Changyu
 • Đi rừng: Liu “mlxg” Shi Yu
 • Đường giữa: Su “Xiye” Han-Wei
 • Xạ thủ: Jian “Uzi” Zi-Hao
 • Hỗ trợ: Tian “Meiko” Ye

 All-star 2017 Tổng hợp đội hình chính thức các khu vực 6
 All-star 2017 Tổng hợp đội hình chính thức các khu vực 7
 All-star 2017 Tổng hợp đội hình chính thức các khu vực 8
 All-star 2017 Tổng hợp đội hình chính thức các khu vực 9
 All-star 2017 Tổng hợp đội hình chính thức các khu vực 10

LMS

 • Đường trên: Chen “Ziv” Yi
 • Đi rừng: Hung “Karsa” Hau-Hsuan
 • Đường giữa: Chieh “FoFo” Li
 • Xạ thủ: Cheng “BeBe” Bo-Wei
 • Hỗ trợ: Hu “SwordArt” Shuo-Jie

 All-star 2017 Tổng hợp đội hình chính thức các khu vực 11
 All-star 2017 Tổng hợp đội hình chính thức các khu vực 12
 All-star 2017 Tổng hợp đội hình chính thức các khu vực 13
 All-star 2017 Tổng hợp đội hình chính thức các khu vực 14
 All-star 2017 Tổng hợp đội hình chính thức các khu vực 15

LCS EU

 • Đường trên: Paul “sOAZ” Boyer
 • Đi rừng: Marcin “Jankos” Jankowski
 • Đường giữa: Tristan “PowerOfEvil” Schrage
 • Xạ thủ: Martin “Rekkles” Larsson
 • Hỗ trợ: Lee “IgNar” Dong-geun

 All-star 2017 Tổng hợp đội hình chính thức các khu vực 16

 All-star 2017 Tổng hợp đội hình chính thức các khu vực 17
 All-star 2017 Tổng hợp đội hình chính thức các khu vực 18
 All-star 2017 Tổng hợp đội hình chính thức các khu vực 19
 All-star 2017 Tổng hợp đội hình chính thức các khu vực 20

Brazil

 • Đường trên: Álvaro “VVvert” Miguel Martins
 • Đi rừng: Gabriel “Revolta” Henud
 • Đường giữa: Gabriel “Kami” Santos Bohm
 • Xạ thủ: Felipe “brTT” Gonçalves
 • Hỗ trợ: Hugo “Dioud” Padioleau

 All-star 2017 Tổng hợp đội hình chính thức các khu vực 21
 All-star 2017 Tổng hợp đội hình chính thức các khu vực 22
 All-star 2017 Tổng hợp đội hình chính thức các khu vực 23
 All-star 2017 Tổng hợp đội hình chính thức các khu vực 24
 All-star 2017 Tổng hợp đội hình chính thức các khu vực 25

TheoThanhnien.vn

Share
Posted on 13 Tháng Mười Một, 2020 by admin

Comments on '[All-star 2017] Tổng hợp đội hình chính thức các khu vực – Gêm VN' (0)

Comments are closed.