Âm Dương Sư – Chi tiết bộ kỹ năng của Rukia – Thức thần khống chế kèm tự giải khống bất chấp tình huống – Gêm VN

Bài viết chỉ ra chi tiết bộ kỹ năng có kèm hiệu ứng đóng băng cực mạnh của Rukia cùng với nội tại giải hiệu ứng khá bá đạo trong Âm Dương Sư

Âm Dương Sư - Chi tiết bộ kỹ năng của Rukia - Thức thần khống chế kèm tự giải khống bất chấp tình huống

Kĩ năng 1: Tụ Bạch Tuyết(0 lửa)

Tấn công gây 100% sát thương.
Lv2. Sát thương tăng lên 105%
Lv3. Sát thương tăng lên 110%
Lv4. Sát thương tăng lên 115%
Lv5. Sát thương tăng lên 120%

Âm Dương Sư - Chi tiết bộ kỹ năng của Rukia - Thức thần khống chế kèm tự giải khống bất chấp tình huống 2

Kĩ năng 2: Tam Vũ – Bạch Đao(bị động)

Sau mỗi lượt hành động (bất kể địch ta), nếu sinh mệnh giảm xuống dưới 60%, giải trừ 1 hiệu quả khống chế(kể cả những hiệu quả không thể giải trừ) của bản thân, đồng thời nhận được hiệu quả [Tam Vũ – Bạch Đao] đến hết trận.

[Tam Vũ – Bạch Đao]: Tăng vĩnh viễn 20 tốc độ. Khi tấn công bỏ qua 15% tổng phòng thủ đồng thời kèm theo [Đông Thương] 1 lượt, nếu mục tiêu chưa bị đóng băng, có 100% tỉ lệ cơ bản kèm [Băng Đông] 1 lượt.
[Đông Thương]: Trước khi hành động bị sát thương gián tiếp bằng 12% máu tối đa(không vượt quá 240% tấn công của Rukia).
[Băng Đông]: Giảm 30 tốc độ.

Lv2. Sát thương của [Đông Thương] tăng lên 14% máu tối đa.
Lv3. [Tam Vũ – Bạch Đao] tốc độ tăng lên 30.
Lv4. [Tam Vũ – Bạch Đao] bỏ qua 20% tổng phòng thủ.
Lv5: Tỉ lệ kích hoạt tăng lên 60%.

Âm Dương Sư - Chi tiết bộ kỹ năng của Rukia - Thức thần khống chế kèm tự giải khống bất chấp tình huống 3

Kĩ năng 3: Sơ Vũ – Nguyệt Bạch(3 lửa)

Tấn công toàn thể gây 116% sát thương, có 20% tỉ lệ cơ bản đóng băng 1 lượt.
Lv2. Sát thương tăng lên 127%.
Lv3. Tỉ lệ cơ bản tăng lên 25%.
Lv4. Sát thương tăng lên 135%.
Lv5. Tỉ lệ cơ bản tăng lên 30%.

Âm Dương Sư - Chi tiết bộ kỹ năng của Rukia - Thức thần khống chế kèm tự giải khống bất chấp tình huống 4

Âm Dương Sư - Chi tiết bộ kỹ năng của Rukia - Thức thần khống chế kèm tự giải khống bất chấp tình huống 5Âm Dương Sư - Chi tiết bộ kỹ năng của Rukia - Thức thần khống chế kèm tự giải khống bất chấp tình huống 6

Share
Posted on 14 Tháng Mười Một, 2020 by admin

Comments on 'Âm Dương Sư – Chi tiết bộ kỹ năng của Rukia – Thức thần khống chế kèm tự giải khống bất chấp tình huống – Gêm VN' (0)

Comments are closed.