Với 1 thức thần Thiên Tỉnh Hạ đã chính thức xuất hiện trong game cũng bắt nguồn từ đây, hãy cùng điểm qua những tác phẩm thiết kế thức thần trong Âm Dương Sư cực đẹp mà NetEase chọn ra và rất có thể sẽ xuất hiện thời gian tới.

Khoảng trong năm 2018, Net Ease đã liên tục chiêu mộ thêm nhân tài mới cho bộ phận thiết kế mỹ thuật bằng cách kêu gọi mọi người gửi các mẫu thiết kế thức thần riêng và theo phong cách game Âm Dương Sư nhất. Hãy cùng xem những thiết kế được chọn ra ngay dưới đây nhé:

 • Xem lại phần 1 tại đây

Âm Dương Sư: Tổng hợp các tác phẩm thiết kế thức thần do NetEase tuyển chọn P2
Thức thần: Đọa Tăng

 

Âm Dương Sư: Tổng hợp các tác phẩm thiết kế thức thần do NetEase tuyển chọn P2 2
Thức thần: Ảnh Nữ

 

Âm Dương Sư: Tổng hợp các tác phẩm thiết kế thức thần do NetEase tuyển chọn P2 3
Thức thần: Dạ Tống Khuyển

 

Âm Dương Sư: Tổng hợp các tác phẩm thiết kế thức thần do NetEase tuyển chọn P2 4
Thức thần: Nghịch Trụ

 

Âm Dương Sư: Tổng hợp các tác phẩm thiết kế thức thần do NetEase tuyển chọn P2 5
Thức thần:Nhu Nữ

 

Âm Dương Sư: Tổng hợp các tác phẩm thiết kế thức thần do NetEase tuyển chọn P2 6
Thức thần: Thủ Chi Mục

 

Âm Dương Sư: Tổng hợp các tác phẩm thiết kế thức thần do NetEase tuyển chọn P2 7
Thức thần: Ngưu Quỷ

 

Âm Dương Sư: Tổng hợp các tác phẩm thiết kế thức thần do NetEase tuyển chọn P2 8
Thức thần: Sát Lục Quỷ

 

Âm Dương Sư: Tổng hợp các tác phẩm thiết kế thức thần do NetEase tuyển chọn P2 9
Thức thần: Phong Ly

 

Âm Dương Sư: Tổng hợp các tác phẩm thiết kế thức thần do NetEase tuyển chọn P2 10

Thức thần: Ảnh Nữ

 

Âm Dương Sư: Tổng hợp các tác phẩm thiết kế thức thần do NetEase tuyển chọn P2 11
Thức thần: Nue

 

Âm Dương Sư: Tổng hợp các tác phẩm thiết kế thức thần do NetEase tuyển chọn P2 12
Thức thần: Bạt

 

Âm Dương Sư: Tổng hợp các tác phẩm thiết kế thức thần do NetEase tuyển chọn P2 13
Thức thần: Hồ Ẩn Lương

 

Âm Dương Sư: Tổng hợp các tác phẩm thiết kế thức thần do NetEase tuyển chọn P2 14
Thức thần: Bạch Phấn Bà Bà

 

Âm Dương Sư: Tổng hợp các tác phẩm thiết kế thức thần do NetEase tuyển chọn P2 15
Thức thần: Phật Tử Thủ

 

Âm Dương Sư: Tổng hợp các tác phẩm thiết kế thức thần do NetEase tuyển chọn P2 16
Thức thần: Vân Ngoại Kính

Share