Âm Dương Sư: Vé Skin là gì và cách nào có thể fam được Vé Skin trong game dễ nhất – Gêm VN

Nếu ở các game khác, việc mua skin thường sẽ tốn bằng tiền mặt thì ở Âm Dương Sư, nếu người chơi chăm chỉ cùng có thể mua được Skin cho thức thần bằng cách chăm chỉ cày trong Game vẫn được

Vé Skin là gì?

Là loại tiền tệ đặc biệt dùng để mua các trang phục cho các thức thần trong cửa hàng trang phục giúp các thức thần tăng giá trị thẩm mỹ, tạo cảm hứng chơi hơn cho các game thủ. Tuy nhiên để có mang được trang phục đặc biệt, người chơi cần phải thức tỉnh thức thần thì mới có thể dùng được nhé.

Âm Dương Sư: Vé Skin là gì và cách nào có thể fam được Vé Skin trong game dễ nhất

Làm cách nào để có được Vé Skin

Chỉ có 2 cách kiếm ra được Vé Skin một là làm các nhiệm vụ thành tựu để có thế lấy được vé Skin từ phần thưởng của thành tựu, Hoặc mua từ shop túi quà 

Mua từ shop túi quà:

Âm Dương Sư: Vé Skin là gì và cách nào có thể fam được Vé Skin trong game dễ nhất 2

Vé skin kiếm từ kiếm từ thành tựu:

Âm Dương Sư: Vé Skin là gì và cách nào có thể fam được Vé Skin trong game dễ nhất 3

Lấy từ chuỗi thành tựu chăm

Âm Dương Sư: Vé Skin là gì và cách nào có thể fam được Vé Skin trong game dễ nhất 4

Lấy từ thành tựu phó bản bí mật

Âm Dương Sư: Vé Skin là gì và cách nào có thể fam được Vé Skin trong game dễ nhất 5

Lấy từ thành tựu gom

Âm Dương Sư: Vé Skin là gì và cách nào có thể fam được Vé Skin trong game dễ nhất 6

Lấy từ thành tựu Ngự Linh

Âm Dương Sư: Vé Skin là gì và cách nào có thể fam được Vé Skin trong game dễ nhất 7

Vé skin từ chuỗi Thành tựu SKin ( Khá tào lao)

Âm Dương Sư: Vé Skin là gì và cách nào có thể fam được Vé Skin trong game dễ nhất 8

Vé Skin từ chuỗi nhiệm vụ tỉ thí

Âm Dương Sư: Vé Skin là gì và cách nào có thể fam được Vé Skin trong game dễ nhất 9

Vé skin từ hoạt động PVP khi đạt trên 2000 điểm

Âm Dương Sư: Vé Skin là gì và cách nào có thể fam được Vé Skin trong game dễ nhất 10

Vé skin từ Event

Share
Posted on 16 Tháng Mười Một, 2020 by admin

Comments on 'Âm Dương Sư: Vé Skin là gì và cách nào có thể fam được Vé Skin trong game dễ nhất – Gêm VN' (0)

Comments are closed.