Auto Chess mobile – Tổng hợp hình ảnh các tướng 4, 5 vàng khi lên được 3 sao đẹp lung linh – Gêm VN

Trong Auto Chess Mobile nếu muốn được thấy hình dạng của những tướng 4, 5 vàng thì bạn phải nâng được con đó trong trận đấu lên 3 sao thì trong bộ sưu tập mới hiển hình ảnh, do đó lag.vn xin tổng hợp toàn bộ hình ảnh lại để cho mọi người xem qua

Auto Chess mobile - Tổng hợp hình ảnh các tướng 4, 5 vàng khi lên được 3 sao đẹp lung linh

Berserker – Auto Chess Mobile

 

Auto Chess mobile - Tổng hợp hình ảnh các tướng 4, 5 vàng khi lên được 3 sao đẹp lung linh 2

Dark Spirit – Auto Chess Mobile

Auto Chess mobile - Tổng hợp hình ảnh các tướng 4, 5 vàng khi lên được 3 sao đẹp lung linh 3

Devastator – Auto Chess Mobile

Auto Chess mobile - Tổng hợp hình ảnh các tướng 4, 5 vàng khi lên được 3 sao đẹp lung linh 4

Doom Arbiter – Auto Chess Mobile

Auto Chess mobile - Tổng hợp hình ảnh các tướng 4, 5 vàng khi lên được 3 sao đẹp lung linh 5

Dragon Knight – Auto Chess Mobile

Auto Chess mobile - Tổng hợp hình ảnh các tướng 4, 5 vàng khi lên được 3 sao đẹp lung linh 6

God of Thunder – Auto Chess Mobile

Auto Chess mobile - Tổng hợp hình ảnh các tướng 4, 5 vàng khi lên được 3 sao đẹp lung linh 7

Helicopter – Auto Chess Mobile

Auto Chess mobile - Tổng hợp hình ảnh các tướng 4, 5 vàng khi lên được 3 sao đẹp lung linh 8

Pirate Captain – Auto Chess Mobile

Auto Chess mobile - Tổng hợp hình ảnh các tướng 4, 5 vàng khi lên được 3 sao đẹp lung linh 9

Razorclaw – Auto Chess Mobile

Auto Chess mobile - Tổng hợp hình ảnh các tướng 4, 5 vàng khi lên được 3 sao đẹp lung linh 10

Rogue Guard – Auto Chess Mobile

Auto Chess mobile - Tổng hợp hình ảnh các tướng 4, 5 vàng khi lên được 3 sao đẹp lung linh 11

Shining Assassin – Auto Chess Mobile

Auto Chess mobile - Tổng hợp hình ảnh các tướng 4, 5 vàng khi lên được 3 sao đẹp lung linh 12

Siren – Auto Chess Mobile

Auto Chess mobile - Tổng hợp hình ảnh các tướng 4, 5 vàng khi lên được 3 sao đẹp lung linh 13

Soul Reaper – Auto Chess Mobile

Auto Chess mobile - Tổng hợp hình ảnh các tướng 4, 5 vàng khi lên được 3 sao đẹp lung linh 14

Tortola Elder – Auto Chess Mobile

Auto Chess mobile - Tổng hợp hình ảnh các tướng 4, 5 vàng khi lên được 3 sao đẹp lung linh 15

Tsunami Stalker – Auto Chess Mobile

Auto Chess mobile - Tổng hợp hình ảnh các tướng 4, 5 vàng khi lên được 3 sao đẹp lung linh 16

Venomancer – Auto Chess Mobile

Share
Posted on 14 Tháng Mười Một, 2020 by admin

Comments on 'Auto Chess mobile – Tổng hợp hình ảnh các tướng 4, 5 vàng khi lên được 3 sao đẹp lung linh – Gêm VN' (0)

Comments are closed.