Hãy cùng xem qua những hình ảnh đầu tiên của vũ khí huyền thoại của Blade & Soul tại server Hàn Quốc nhé

Với bản cập nhật cuối tháng 6 sắp tới, máy chủ Bắc Mỹ và Châu Âu (NA, EU) sẽ được cập nhật những hình ảnh mới cho các vũ khí huyền thoại của tất cả các class. Theo bản Trung Quốc, những vũ khí này sẽ có màu sắc và một ít hiệu ứng riêng như trong hình. Khi được chuyển sang máy chủ NA và EU, những vũ khí này có thể sẽ được đổi hiệu ứng lại cho phù hợp hơn.

Blade & Soul: Bộ ảnh vũ khí huyền thoại cực đẹp chuẩn bị ra mắt trong tháng 6
Blade & Soul: Bộ ảnh vũ khí huyền thoại cực đẹp chuẩn bị ra mắt trong tháng 6 2
Blade & Soul: Bộ ảnh vũ khí huyền thoại cực đẹp chuẩn bị ra mắt trong tháng 6 3
Blade & Soul: Bộ ảnh vũ khí huyền thoại cực đẹp chuẩn bị ra mắt trong tháng 6 4
Blade & Soul: Bộ ảnh vũ khí huyền thoại cực đẹp chuẩn bị ra mắt trong tháng 6 5
Blade & Soul: Bộ ảnh vũ khí huyền thoại cực đẹp chuẩn bị ra mắt trong tháng 6 6
Blade & Soul: Bộ ảnh vũ khí huyền thoại cực đẹp chuẩn bị ra mắt trong tháng 6 7
Blade & Soul: Bộ ảnh vũ khí huyền thoại cực đẹp chuẩn bị ra mắt trong tháng 6 8
Blade & Soul: Bộ ảnh vũ khí huyền thoại cực đẹp chuẩn bị ra mắt trong tháng 6 9
Blade & Soul: Bộ ảnh vũ khí huyền thoại cực đẹp chuẩn bị ra mắt trong tháng 6 10

Blade & Soul: Bộ ảnh vũ khí huyền thoại cực đẹp chuẩn bị ra mắt trong tháng 6 11
Blade & Soul: Bộ ảnh vũ khí huyền thoại cực đẹp chuẩn bị ra mắt trong tháng 6 12
Blade & Soul: Bộ ảnh vũ khí huyền thoại cực đẹp chuẩn bị ra mắt trong tháng 6 13
Blade & Soul: Bộ ảnh vũ khí huyền thoại cực đẹp chuẩn bị ra mắt trong tháng 6 14

Bên cạnh đó, người chơi cũng sẽ có thêm bộ pet cún cưng mới trong hệ thống thú nuôi của game

Blade & Soul: Bộ ảnh vũ khí huyền thoại cực đẹp chuẩn bị ra mắt trong tháng 6 15
Blade & Soul: Bộ ảnh vũ khí huyền thoại cực đẹp chuẩn bị ra mắt trong tháng 6 16

Share