Làm sao có ai có thể quên được điệu nhảy mê hồn của cô nàng triệu hồi sư Yuna năm xưa, và chắc chắn bạn sẽ không tin được một khi chiêm ngưỡng bộ ảnh cosplay và cảnh tượng huyền thoại này.

[wpcc-iframe allow=”autoplay; encrypted-media” allowfullscreen=”” frameborder=”0″ height=”315″ src=”https://www.youtube.com/embed/PrYsAKMkXjU” width=”560″]
Điệu nhảy cầu siêu bất hủ của Yuna

Bộ ảnh cosplay của mofumofukotori

Choáng ngợp với bản cosplay Yuna cùng điệu nhảy trên mặt nước huyền thoại Final Fantasy

Choáng ngợp với bản cosplay Yuna cùng điệu nhảy trên mặt nước huyền thoại Final Fantasy 2

Choáng ngợp với bản cosplay Yuna cùng điệu nhảy trên mặt nước huyền thoại Final Fantasy 3

Choáng ngợp với bản cosplay Yuna cùng điệu nhảy trên mặt nước huyền thoại Final Fantasy 4

Choáng ngợp với bản cosplay Yuna cùng điệu nhảy trên mặt nước huyền thoại Final Fantasy 5

Choáng ngợp với bản cosplay Yuna cùng điệu nhảy trên mặt nước huyền thoại Final Fantasy 6

Choáng ngợp với bản cosplay Yuna cùng điệu nhảy trên mặt nước huyền thoại Final Fantasy 7

Choáng ngợp với bản cosplay Yuna cùng điệu nhảy trên mặt nước huyền thoại Final Fantasy 8

Share