Với phiên bản dễ thương đáng yêu vô cực, hãy cùng xem qua bộ ảnh cosplay nữ hồ ly trong Fate khi làm cảnh sát ra sao nhé.

Cùng chiêm ngưỡng bộ cosplay Tamamo phiên bản nữ cảnh sát cực đáng yêu trong Fate

Cùng chiêm ngưỡng bộ cosplay Tamamo phiên bản nữ cảnh sát cực đáng yêu trong Fate 2

Cùng chiêm ngưỡng bộ cosplay Tamamo phiên bản nữ cảnh sát cực đáng yêu trong Fate 3

Cùng chiêm ngưỡng bộ cosplay Tamamo phiên bản nữ cảnh sát cực đáng yêu trong Fate 4

Cùng chiêm ngưỡng bộ cosplay Tamamo phiên bản nữ cảnh sát cực đáng yêu trong Fate 5

Cùng chiêm ngưỡng bộ cosplay Tamamo phiên bản nữ cảnh sát cực đáng yêu trong Fate 6

Cùng chiêm ngưỡng bộ cosplay Tamamo phiên bản nữ cảnh sát cực đáng yêu trong Fate 7

Cùng chiêm ngưỡng bộ cosplay Tamamo phiên bản nữ cảnh sát cực đáng yêu trong Fate 8

Cùng chiêm ngưỡng bộ cosplay Tamamo phiên bản nữ cảnh sát cực đáng yêu trong Fate 9

Share