Destiny 2: Hướng dẫn vượt qua Cấp độ Sức mạnh 345 – Gêm VN

Với bản mở rộng Warmind, người chơi Destiny 2 sẽ muốn vượt qua giới hạn Cấp độ Sức mạnh mới là 345. Sau đây là một số hướng dẫn cơ bản để người chơi đạt được mong muốn.

Người chơi Destiny 2 nếu đang muốn tham gia vào Raid Lair mới là Spire of Stars, hay bất kì nội dung cuối game nào khác, đều sẽ muốn tăng cấp độ sức mạnh của mình một cách hiệu quả nhất có thể. Với bản mở rộng Warmind, Bungie đã khiến cho việc leo lên Cấp độ Sức mạnh tối đa có phần khó khăn hơn, và giới hạn những hoạt động giúp người chơi đạt được các bước tiến lớn. Sau đây là một số hướng dẫn căn bản để hỗ trợ người chơi Destiny 2 đạt được Cấp độ sức mạnh tối đa với bản mở rộng Warmind.

Destiny 2: Hướng dẫn vượt qua Cấp độ Sức mạnh 345

Đạt Cấp độ Sức mạnh 340 không dùng Mods

Có khá nhiều cách hiệu quả để đạt Cấp độ Sức mạnh tối đa, nhưng trước hết người chơi phải đạt được Cấp độ Sức mạnh 340 đã. Đây là giới hạn “mềm” (không có mods) đối với Destiny 2 sau khi ra mắt bản mở rộng Warmind. Người chơi sẽ nhận thấy các Engram hiếm (màu xanh dương) và các vật phẩm của mình tăng Cấp độ Sức mạnh lên tới 335, còn các vật phẩm Legendary sẽ đạt mức 340. Người chơi nên đạt đến cấp độ sức mạnh 340 trước khi có ý định đạt được bất kì cột mốc hay phần thưởng mạnh mẽ nào. Các Clan Engram từ Nightfall, Raid, Crucible và Trials of the Nine đều có thể nhận được vì chúng đã đạt mốc 340, nhưng các hoạt động gắn với  việc mở khóa các Engram đó thì không.

Destiny 2: Hướng dẫn vượt qua Cấp độ Sức mạnh 345 2

Các phần thưởng hùng mạnh trên mức Cấp độ Sức mạnh 340

Bất kì ai muốn tăng Cấp độ sức mạnh của họ một cách hiệu quả tốt nhất hãy đạt cấp 30 và Cấp độ sức mạnh 340, trước cả khi bắt đầu phần chơi chiến dịch của bản mở rộng Warmind. Bằng cách đó, mỗi việc mở khóa sẽ giúp tăng Cấp độ sức mạnh trên giới hạn mềm. Khi đã ở Cấp độ sức mạnh 340, người chơi có thể hoàn thành phần chơi chiến dịch. Đa số các phần thưởng từ phần chơi chiến dịch và các nhiệm vụ, bao gồm cả nhiệm vụ Exotic Sleeper Simulant, vẫn sẽ là 340, nhưng có một phần thưởng ngang ngửa với người chơi. Đó là một vật phẩm ngẫu nhiên từ Ana Bray, và thường sẽ ở mức cao hơn 340. Sau đây là toàn bộ nguồn của các phần thưởng hùng mạnh sau khi hoàn thành phần chơi chiến dịch ở bản mở rộng Warmind.

+ Flashpoint hàng tuần.
+ Nightfall Strike Completion Drop
+ Nightfall Strike Milestone
+ Prestige Nightfall Strike Completion Drop (Engram)

+ Hoàn thành 3 Heroic Strikes.
+ Call to Arms Crucible Milestone
+ Leviathan Raid Encounter Drops
+ Eater of Worlds Raid Lair Drops

+ Raid Chests (Mở Castellum, Keys, Secret)
+ Escalation Protocol Decrypted Cache Chest
+ Escalation Protocol Weapon Drop

Destiny 2: Hướng dẫn vượt qua Cấp độ Sức mạnh 345 3

Tối đa hóa phần thưởng

Tuy mỗi nguồn khác nhau, nhưng các Milestone sẽ có giá trị nhất, kể từ khi những Engram này phân tích thành hai vật phẩm. Các nguồn khác, như đồ rơi ra từ hoàn thành Nightfall Strike và Prestige Nightfall là vật phẩm đơn lẻ, vậy nên chúng là những thứ hấp dẫn nhất để bắt đầu. Điều này tương tự với những phần thưởng từ Raid và Raid Lair, bao gồm các Engram rơi ra từ việc mở khu vực Castellum, và những Engram rơi ra từ các rương bị khóa.

Một điều khác cần lưu ý là hoạt động Leviathan Raid mức độ Prestige chỉ có thể rớt ra áo giáp, không rớt vũ khí, do đó nếu một người chơi có vũ khí cấp độ sức mạnh cao và đang tìm kiếm giáp thì việc hoàn thành nó sẽ là ưu tiên hàng đầu. “Định luật” này cũng áp dụng cho việc thăng cấp một nhân vật thứ hai, kể từ khi những món vũ khí có Cấp độ sức mạnh cao có thể mang qua bất kì lớp nhân vật nào, nhưng áo giáp thì không.

Destiny 2: Hướng dẫn vượt qua Cấp độ Sức mạnh 345 4

Cuối cùng là về việc cân bằng các nguồn phần thưởng mạnh mẽ. Đạt được một cột mốc có thể là hành động tốt nhất, nếu mỗi mảnh của trang bị có cùng Cấp độ sức mạnh, trong khi một hoạt động Nightfall hoặc Prestige Nightfall thường sẽ tặng vũ khí khi hoàn thành hơn là giáp trụ. May mắn cũng đóng một phần, nhưng người chơi sẽ có thể nâng Cấp độ sức mạnh của mình lên kha khá nếu dùng toàn bộ nguồn nói trên. Đó là những bước cơ bản để có thể vượt qua Cấp độ Sức mạnh 345 cùng với bản mở rộng Warmind.

Nguồn: Tổng hợp

Share
Posted on 14 Tháng Mười Một, 2020 by admin

Comments on 'Destiny 2: Hướng dẫn vượt qua Cấp độ Sức mạnh 345 – Gêm VN' (0)

Comments are closed.