Trong đó các skin Immortal bao gồm: Windrunner, Mirana, EarthShaker, Lich…, cùng với bộ trang phục ultra rage Invoker đen tuyệt đẹp.

Share