TỔNG HỢP 46 NGƯỜI CON TRAI CỦA GIA TỘC CHARLOTTE One Piece Magazine Vol.5 vừa mới được phát hành hôm nay !!

Trong cuốn này có 1 mục rất quý giá: đó là bản thảo của Oda, và với Vol.5 chúng ta sẽ đến với full dàn soái ca của Big Mom Cùng xem họ là những ai nhé

One Piece - Vua Hải Tặc - Tổng hợp 46 người con trai của Tứ Hoàng Big Mom

One Piece - Vua Hải Tặc - Tổng hợp 46 người con trai của Tứ Hoàng Big Mom 2

Những người con đã chính thức xuất hiện trong Arc Đảo Bánh của bộ truyện One Piece – Vua Hải Tặc – Nguồn hình One Piece FC in VietNam

One Piece - Vua Hải Tặc - Tổng hợp 46 người con trai của Tứ Hoàng Big Mom 3

Charlotte MontB Con trai thứ 29 của Big Mom – Nguồn hình One Piece FC in VietNam

 

One Piece - Vua Hải Tặc - Tổng hợp 46 người con trai của Tứ Hoàng Big Mom 4

CharLotte Laurin Con trai thứ 18 của Big Mom – Nguồn hình One Piece FC in VietNam

One Piece - Vua Hải Tặc - Tổng hợp 46 người con trai của Tứ Hoàng Big Mom 5

 

One Piece - Vua Hải Tặc - Tổng hợp 46 người con trai của Tứ Hoàng Big Mom 6

Charlotte Willow con trai thứ 43 của Big Mom – Nguồn hình One Piece FC in VietNam

 

One Piece - Vua Hải Tặc - Tổng hợp 46 người con trai của Tứ Hoàng Big Mom 7

Charlotte Gara con trai thứ 9 của Big Mom – Nguồn hình One Piece FC in VietNam

 

One Piece - Vua Hải Tặc - Tổng hợp 46 người con trai của Tứ Hoàng Big Mom 8

Charlotte Dechat con trai thứ 44 của Big Mom – Nguồn hình One Piece FC in VietNam

One Piece - Vua Hải Tặc - Tổng hợp 46 người con trai của Tứ Hoàng Big Mom 9

Charlotte Newji con trai thứ 37 của Big Mom – Nguồn hình One Piece FC in VietNam

 

One Piece - Vua Hải Tặc - Tổng hợp 46 người con trai của Tứ Hoàng Big Mom 10

10 anh chị em với khả năng dung hợp – Nguồn hình One Piece FC in VietNam

One Piece - Vua Hải Tặc - Tổng hợp 46 người con trai của Tứ Hoàng Big Mom 11

Charlotte Newgo Con trai thứ 5 của Big Mom – Nguồn hình One Piece FC in VietNam

One Piece - Vua Hải Tặc - Tổng hợp 46 người con trai của Tứ Hoàng Big Mom 12

Charlotte Newichi con trai thứ 36 của Big Mom – Nguồn hình One Piece FC in VietNam

One Piece - Vua Hải Tặc - Tổng hợp 46 người con trai của Tứ Hoàng Big Mom 13

Charlotte Newshi con trai thứ 39 của Big Mom – Nguồn hình One Piece FC in VietNam

One Piece - Vua Hải Tặc - Tổng hợp 46 người con trai của Tứ Hoàng Big Mom 14

Charlotte Tablet con trai thứ 21 của Big Mom – Nguồn hình One Piece FC in VietNam

One Piece - Vua Hải Tặc - Tổng hợp 46 người con trai của Tứ Hoàng Big Mom 15

Charlotte Mobile con trai thứ 31 của Big Mom – Nguồn hình One Piece FC in VietNam

One Piece - Vua Hải Tặc - Tổng hợp 46 người con trai của Tứ Hoàng Big Mom 16

Charlotte Zuccotto con trai thứ 11 của Big Mom – Nguồn hình One Piece FC in VietNam

Share