Tưởng chừng như cơn sốt nữ robot 2B trong Nier: Automata đã qua đi, tuy nhiên các coser Trung Quốc vẫn dư sức thực hiện bộ ảnh cosplay mới cực hot và nóng cả mặt không thể bỏ qua được.

Rung động với bộ ảnh cosplay 2B nửa hở nửa kín đầy khiêu khích

Rung động với bộ ảnh cosplay 2B nửa hở nửa kín đầy khiêu khích 2

Rung động với bộ ảnh cosplay 2B nửa hở nửa kín đầy khiêu khích 3

Rung động với bộ ảnh cosplay 2B nửa hở nửa kín đầy khiêu khích 4

Rung động với bộ ảnh cosplay 2B nửa hở nửa kín đầy khiêu khích 5

Rung động với bộ ảnh cosplay 2B nửa hở nửa kín đầy khiêu khích 6

Rung động với bộ ảnh cosplay 2B nửa hở nửa kín đầy khiêu khích 7

Rung động với bộ ảnh cosplay 2B nửa hở nửa kín đầy khiêu khích 8

Rung động với bộ ảnh cosplay 2B nửa hở nửa kín đầy khiêu khích 9

Share