Truyện tranh BnS: Ngoại truyện Julia – Tập 2: Julia vs Jinsoyun – Gêm VN

Khi Bát Hiệp gần như đại bại dưới tay của Jinsoyun, Julia đã phải dùng hết sức lực của mình để mở đường thoát cho đồng đội cũng như cố gắng báo thù cho mọi người…

Truyện tranh BnS: Ngoại truyện Julia - Tập 2: Julia vs Jinsoyun

Julia Ngoại Truyện – Tập 2: Julia vs Jinsoyun

  • Biên dịch:Bảo Namm 
  • Biên tập: Boo

Bạn có thể xem lại phần 1 ngay tại đây nhé!

Truyện tranh BnS: Ngoại truyện Julia - Tập 2: Julia vs Jinsoyun 2
Truyện tranh BnS: Ngoại truyện Julia - Tập 2: Julia vs Jinsoyun 3
Truyện tranh BnS: Ngoại truyện Julia - Tập 2: Julia vs Jinsoyun 4
Truyện tranh BnS: Ngoại truyện Julia - Tập 2: Julia vs Jinsoyun 5
Truyện tranh BnS: Ngoại truyện Julia - Tập 2: Julia vs Jinsoyun 6
Truyện tranh BnS: Ngoại truyện Julia - Tập 2: Julia vs Jinsoyun 7
Truyện tranh BnS: Ngoại truyện Julia - Tập 2: Julia vs Jinsoyun 8
Truyện tranh BnS: Ngoại truyện Julia - Tập 2: Julia vs Jinsoyun 9
Truyện tranh BnS: Ngoại truyện Julia - Tập 2: Julia vs Jinsoyun 10
Truyện tranh BnS: Ngoại truyện Julia - Tập 2: Julia vs Jinsoyun 11
Truyện tranh BnS: Ngoại truyện Julia - Tập 2: Julia vs Jinsoyun 12
Truyện tranh BnS: Ngoại truyện Julia - Tập 2: Julia vs Jinsoyun 13
Truyện tranh BnS: Ngoại truyện Julia - Tập 2: Julia vs Jinsoyun 14
Truyện tranh BnS: Ngoại truyện Julia - Tập 2: Julia vs Jinsoyun 15
Truyện tranh BnS: Ngoại truyện Julia - Tập 2: Julia vs Jinsoyun 16
Truyện tranh BnS: Ngoại truyện Julia - Tập 2: Julia vs Jinsoyun 17
Truyện tranh BnS: Ngoại truyện Julia - Tập 2: Julia vs Jinsoyun 18
Truyện tranh BnS: Ngoại truyện Julia - Tập 2: Julia vs Jinsoyun 19
Truyện tranh BnS: Ngoại truyện Julia - Tập 2: Julia vs Jinsoyun 20

Truyện tranh BnS: Ngoại truyện Julia - Tập 2: Julia vs Jinsoyun 21
Truyện tranh BnS: Ngoại truyện Julia - Tập 2: Julia vs Jinsoyun 22
Truyện tranh BnS: Ngoại truyện Julia - Tập 2: Julia vs Jinsoyun 23
Truyện tranh BnS: Ngoại truyện Julia - Tập 2: Julia vs Jinsoyun 24
Truyện tranh BnS: Ngoại truyện Julia - Tập 2: Julia vs Jinsoyun 25
Truyện tranh BnS: Ngoại truyện Julia - Tập 2: Julia vs Jinsoyun 26
Truyện tranh BnS: Ngoại truyện Julia - Tập 2: Julia vs Jinsoyun 27
Truyện tranh BnS: Ngoại truyện Julia - Tập 2: Julia vs Jinsoyun 28
Truyện tranh BnS: Ngoại truyện Julia - Tập 2: Julia vs Jinsoyun 29
Truyện tranh BnS: Ngoại truyện Julia - Tập 2: Julia vs Jinsoyun 30
Truyện tranh BnS: Ngoại truyện Julia - Tập 2: Julia vs Jinsoyun 31

Số phận của cô nàng Julia sẽ ra sao đây? Mời bạn đọc đón xem vào tập 3 sẽ sớm ra mắt trong thời gian tới nhé.

Xem lại kho truyện Blade & Soul của Lag.vn ngay tại đây nhé!

Tham gia Blade & Soul máy chủ Việt Nam tại:

  • Trang chủ: https://bns.garena.vn/
  • Fanpage: https://www.facebook.com/bnsvn/

 

Share
Posted on 16 Tháng Mười Một, 2020 by admin

Comments on 'Truyện tranh BnS: Ngoại truyện Julia – Tập 2: Julia vs Jinsoyun – Gêm VN' (0)

Comments are closed.